top of page

Sponsing

Vi mottar daglig henvendelser om sponsorsamarbeid og sponsing av produkter.

De fleste av disse er veldig gode prosjekter som vi gjerne skulle støttet.

Gjennom vår sponsorstrategi har vi inngått større og langsiktige samarbeidsavtaler med utvalgte partnere og det betyr at vi i liten grad inngår andre sponsoravtaler.

 

Alle våre sponsorprosjekter skal passe følgende kriterier:

 • Være relevante i forhold til våre inngåtte samarbeidsavtaler

 • Kunne plasseres inn under én av følgende kategorier:

  • Matopplevelser

  • Ernæring og idrett

 • For at søknaden skal bli behandlet, må den sendes minimum 2 måneder i forkant av ønsket inngåelse.

 

MYRSTAD MATHUS ønsker ikke å prioritere:

 • Løsrevne sponsorater som ikke møter kriteriene

 • Enkeltpersoner

 • Reiser

 • Pengegaver

 • Russebusser/vans

 • Klassefester/andre type private fester.

 

Søk om sponsormidler

Oppfyller ditt prosjekt våre kriterier ønsker vi din søknad via skjemaet under. For at søknaden skal bli behandlet, må den være oss i hende minimum 2 måneder i forkant av ønsket inngåelse.

En søknad må inneholde:

 • Bakgrunnsinformasjon om den/de som søker

 • Informasjon om hvordan sak/organisasjon knyttes opp imot MYRSTAD MATHUSs fokusområder og kriterier for sponsing.

 • Hvilken kostnad sponsoratet/støtten har.

 • Hvor lang tid søkes det om sponsing/støtte for.

Vi forbeholder oss også retten til å avslå søknader selv om kriteriene er oppfylt.

Lykke til!

bottom of page